Документен портал

Изпратени/получени от мен документи

Дата на изпращане
Период на изпращане
След дата
Относно
От името на
Направление
Наш рег. №
Рег. № КРС
Отговорено на
ID Дата Рег.№ КРС Тип документ Наш рег.№ Относно Файлове Отговорено на