Документен портал

Инструкция за потребителя

  1. Вход
  2. В Документния Портал се влиза с валидно удостоверение за електронен подпис, инсталирано в браузера според инструкцията на издаделя на удостоверението. Не е необходимо потребителят да се регистрира в Документния Портал и да използва име и парола.

  3. Настройка
  4. В горната част на екрана са показани данните, прочетени от удостоверението и предпочитанията на потребителя за адрес за известяване и начин на по-нататъшна кореспонденция. Те могат да бъдат променени от профила на потребителя.

  5. Подаване на документ
  6. Документът трябва да е предварително оформен като файл(файлове) от MSWord, MS Excel или Adobe PDF и да е подписан със средствата на софтуера, с който е създаден. Той се подава в Портала от бутона „Подай нов документ“. Задължителни реквизити на подадения документ са полето „Относно“ и поне един файл. При подаване на документа, данните се проверяват за комплектност и наличие на електронен подпис. Когато деловодството регистрира изпратения от вас документ, ще получите e-mail с регистрационния номер.

  7. Получаване на документ-отговор
  8. Когато деловодството регистрира изходящ документ-отговор на вашия, ще получите e-mail с неговия регистрационен номер. За да го свалите, използвайте връзката в този e-mail, за да влезете отново в Документния Портал и изберете документа от списъка, като за целта ще е необходимо да потвърдите обратната връзка за неговото получаване.